Projekt elektryczny automatyki BMS dla hali przeładunkowej i budynku biurowego

Projekt elektryczny automatyki BMS dla hali przeładunkowej i budynku biurowego

Wykonanie projektu wykonawczego automatyki zarządzania budynkiem dla hali przeładunkowej.

Zakres prac:

Projekt wykonawczy  instalacji automatyki BMS hydroforni, Portierni/Wartowni, Budynku biurowego, hali nowej i hali istniejącej dla rozbudowy hali przeładunkowej wraz z budynkami i infrastrukturą towarzyszącą oraz obsługą komunikacyjną.

W skład projektu elektrycznego automatyki BMS wchodzą następujące zagadnienia:

  • Szafy systemu zarządzania budynkami
  • Instalacje elektryczne automatyki BMS
  • Opis techniczny

Realizacja:

System automatyki BMS składa się z 6 szaf zasilająco-sterowniczych.

  • każda z 5  szaf zlokalizowana jest osobnym budynku i nadzoruje pracę zamontowanych w nim urządzeń. Sterowanie odbywa się za pomocą dotykowych paneli operatorskich
  • 6 szafa umożliwia sterowanie całym systemem BMS, również za pomocą dotykowego panela operatorskiego.

Do każdej z 5 szaf systemu zarządzania budynkiem, podłączone zostanie odpowiednie sterowanie dla urządzeń technologicznych (wentylatory, centrale wentylacyjne, zestawy hydroforowe, jednostka zewnętrzna klimatyzacji, klimatyzator w portierni/wartowni, wodomierze, ciepłomierz, kaskada kotłów gazowych, moduł gazowy, szafa promienników, systemy sygnalizacji pożaru SSP).

Każda z szaf systemu BMS wyposażona została w sterownik PLC wraz z 7” kolorowym panelem operatorskim, służącym do sterowania i monitorowania parametrów urządzeń podłączonych do danej szafy.

Szafa głównego panelu sterowania BMS wyposażona została w  10” kolorowy panel operatorski, służący do sterowania i monitorowania parametrów urządzeń podłączonych do wszystkich szaf.

Komunikacja pomiędzy szafami systemu zarządzania budynkiem odbywa się po sieci Ethernet (protokół Profinet).

Komunikacja pomiędzy szafami BMS, a urządzeniami technologicznymi odbywa się po wejściach/wyjściach cyfrowych/analogowych oraz sieci RS485 (protokół MODBUS RTU i M-BUS).

 

Share this post

Tomek

Related Articles