Automatyka przemysłowa dla oczyszczalni Ścieków

Automatyka przemysłowa dla oczyszczalni Ścieków

Kompletny system sterowania i automatyki dla urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków.

Wymagania:

  • projekt elektryczny  i projekt automatyki sterowania procesem oczyszczania ścieków
  • dobór, ułożenie i podłączenie kabli obiektowych
  • sterowanie kratą, sitem, prasopłuczką, przenośnikami
  • prefabrykacja szaf sterowniczych
  • programowanie sterowników i paneli operatorskich
  • komunikacja z system nadrzędnym po sieci PROFINET
  • uruchomienie systemu sterowania na oczyszczalni ścieków
  • instrukcja obsługi
  • pomiary elektryczne

Zasada działania:

Zadaniem systemu automatyki jest sterowanie urządzeniami mechanicznego oczyszczania ścieków, (krata, sito, piaskownik, praosopłuczka, przenośniki) w sposób w pełni autonomiczny, umożliwiając operatorom zadawanie parametrów technologicznych. Urządzenia technologiczne w czasie zimy są podgrzewanie za pomocą przewodów grzejnych.

Realizacja:

System sterowania zabudowany został w trzech ogrzewanych szafkach o wymiarach 600x800x300mm i stopniu ochrony IP66. Każda z szaf wyposażona została w sterownik PLC serii S7-1200  oraz dotykowy panel operatorski KTP400 do wizualizacji procesu, sterowania urządzeniami i powiadamiania o stanach awaryjnych. Układ automatyki posiada 3 niezależne tryby sterowania:  lokalny (z przełączników na szafie, bez udziału sterownika PLC) ręczny i automatyczny (z udziałem sterownika PLC i panelu dotykowego), umożliwiając operatorom pełną kontrolę nad prowadzonymi procesami technologicznymi. Ponadto stan wszystkich sterowanych urządzeń, widoczny jest w centralnej dyspozytorni – komunikacja wykonana została po protokole PROFINET.

PRZED REALIZACJĄ

PO REALIZACJI

Share this post

Tomek

Related Articles