Systemy sterowania procesów

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim dla branży wodno-ściekowej oraz branży HVAC.

Specjalizujemy się w następujących rodzajach procesów:
– kompletne systemy automatyki dla oczyszczalni ścieków
– stacje uzdatniania wody
– układy odwadniania osadu (wirówki, prasy, stacje polimeru, itp.)
– pompownie i przepompownie
– kotłownie i wymiennikownie
– kompletne systemy automatyki dla central wentylacyjnych, układów klimatyzacji i wentylacji

Wykonanie układu sterowania składa się z kilku etapów:
– uzgodnienie wymagań
– projekt elektryczny
– projekt automatyki
– projekt AKPiA
– dostawa sprzętu obiektowego (czujniki, siłowniki, zawory, pompy, itp.)
– prefabrykacja szaf zasilających i sterowniczych
– montaż i podłączenie na obiekcie
– wizualizacja
– komunikacja z systemami nadrzędnymi
– uruchomienie
– serwis

Na życzenie służymy obszerniejszymi informacjami.

R

Realizacje

TEKST