Pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych

Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących pomiarów elektrycznych:
– pomiary rezystancji izolacji
– pomiary impedancji pętli zwarcia
– pomiary urządzeń różnicowo-prądowych (pomiary zerowania)
– pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego
– sprawdzenie działania wyłączników ppoż
– sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnegoPosiadamy profesjonalne mierniki firmy SONEL, których kalibrację wykonujemy raz w roku.

Na każdy pomiar wykonujemy osobny protokół.

R

Realizacje

TEKST