Realizacje

N

Nasi Klienci:

 

 • Układy kontroli produkcji POKA-YOKE (około 15 układów)
 • Układy kontroli produkcji oparte o systemy wizyjne
 • Modyfikacje programów sterowników PLC dla linii montażowych
 • Kompletny system przenośników pralek (około 40 stanowisk)
 • Prace serwisowe

 • Układy kontroli produkcji POKA-YOKE
 • Układ zliczania palet
 • Integracja systemów wizyjnych
 • Dostawy urządzeń elektroniczych i IT
 • Dostawy sprzętu elektrycznego
 • Prace elektryczne
 • Prace serwisowe

 • Wykonanie systemu sterowania HVAC dla 8 central wentylacyjnych dla budynku urządzeń elektrycznych UBA wraz z prefabrykacją rozdzielnic, ułożeniem okablowania, oprogramowaniem sterowników, paneli operatorskich i wykonaniem komunikacji MODBUS
 • Wykonanie systemu sterowania HVAC dla 1 central wentylacyjnych i klimatyzatorów dla budynku UBS wraz z prefabrykacją rozdzielnicy, ułożeniem okablowania, oprogramowaniem sterownika, panela operatorskiego i wykonaniem komunikacji MODBUS
 • Wykonanie systemu sterowania HVAC dla central wentylacyjnych dla pylonów komunikacyjnych UHX wraz z prefabrykacją rozdzielnic, ułożeniem okablowania, oprogramowaniem sterowników i paneli operatorskich

 • Projekt telemechaniki i EAZ podłączenia instalacji PV 50,0kW Dębogórze
 • Projekt telemechaniki i EAZ podłączenia instalacji PV 400,0kW Uniflora Karczewice
 • Wykonanie szafki telemechaniki i EAZ dla instalacji PV 400,0kW Uniflora Karczewice
 • Projekt telemechaniki i EAZ podłączenia instalacji PV 455,0kW Nowe Miasto (Suszarnia Warzyw)

 • Projekty elektryczne i automatyki dla urządzeń elektrycznych średniego napięcia
 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu podgrzewania powietrza w szynoprzewodach
 • Prefabrykacja szaf dla przekładników prądowych
 • Modyfikacje istniejących projektów i tłumaczenia
 • Prefabrykacja szaf obwodów wtórnych przekładników prądowych i napięciowych
 • Serwis szaf sterowniczych Hofor Dania

 • Układ sterowania obrotem przekładni
 • Układ sterowania silnikiem w ramach stanowiska do testów przegubów sferycznych

 • Prefabrykacja rozdzielnic dla układów odwaniania osadów na oczyszczalniach ścieków (około 16 kpl.)
 • Zaprojektowanie i wykonanie szaf sterowania dla układu dozowania polielektrolitu na oczyszczalniach ścieków (około 18kpl.) wraz oprogramowaniem sterowników PLC i paneli operatorskich
 • Uruchamianie układów odwaniania osadów na oczyszczalniach ścieków wraz z modyfikacją oprogramowania sterowników PLC i wykonaniem komunikacji PROFIBUS DP, MODBUS
 • Usługi serwisowe

 • Dobór i dostawa wyłączników głównych
 • Przeglądy falowników i szaf sterowniczych
 • Prace serwisowe

 • Przegląd elektryki i automatyki systemu dozowania włókien
 • Prace serwisowe

 • Modyfikacja oprogramowania sterownika PLC i panela operatorskiego dla przepompowni ścieków Poznań Garbary wraz z wykonaniem komunikacji MODBUS
 • Modyfikacja oprogramowania sterownika PLC i panela operatorskiego dla prasy na oczyszczalni ścieków w Stegnie
 • Zaprojektowanie i prefabrykacja 4 szaf zasilająco-sterowniczych dla krat, piaskowników i zgarniaczy na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie wraz z oprogramowaniem sterowników PLC, paneli operatorskich i wykonaniem komunikacji PROFIBUS DP
 • Modyfikacja oprogramowania sterownika PLC i panela operatorskiego dla układu przenośników dla oczyszczalni ścieków w Legnicy
 • Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu zasilania i sterowania dla urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków w Sosnowcu wraz z wykonaniem komunikacji z systemem nadrzędnym po sieci PROFINET
 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania przenośnikiem spiralnym i maceratorem dla oczyszczalni ścieków w Rudzie Ślaskiej
 • Usługi serwisowe

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania dla 4 oczyszczarek
 • Zaprojektowanie i wykonanie 2 systemów kontroli dozowania modyfikatora
 • Prace serwisowe dla oczyszczarek i układu sterowania zatyczką
 • Zaprojektowanie i wymiana pulpitów operatorskich
 • Zaprojektowanie i wykonanie szafy sterowniczej dla wywrotnicy i przenośników

 • Projekty elektryczne
 • Pomiary elektryczne
 • Analiza poboru mocy i parametrów zasilania

 • Przeglądy elektryczne / automatyki systemów zasilania i sterowania pomp Putzmaister
 • Prace serwisowe elektryczne
 • Serwis układu wagowego Radomsko
 • Wymiany uszkodzonych sterowników Siemens

 • Projekt budowlano-przetargowy elektryczny dla Carrefour w Galerii Olimpia w Bełchatowie
 • Projekt budowlano-przetargowy elektryczny dla Carrefour w Galerii Magnolia we Wrocławiu
 • Projekt budowlano-przetargowy elektryczny dla Carrefour w Galerii Bielany we Wrocławiu
 • Projekt budowlano-przetargowy elektryczny dla Carrefour w Retail Park Góra Kalwaria
 • Projekt budowlano-przetargowy elektryczny dla Carrefour w Plac Uni Warszawa

 • Projekt budowlany budynku usługowo-handlowego Łódź ul. Sprawiedliwa
 • Projekt budowlany budynku usługowo-handlowego Łódź ul. Retkińska
 • Projekt budowlany przebudowy szkoły na przedszkole w Łodzi
 • Projekt budowlany budynku usługowo-handlowego Łódź ul. Lutomierska

 • Projekt i wykonanie systemu BMS dla Klasztoru i Kościoła w Iławie

 • Projekt BMS dla hali przeładunkowej centrum logistycznego Dachser

 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczny i AKPiA modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Mszczonowie

 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczny sterowania wentylacją dla Hali Panattoni w Łodzi
 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczny sterowania wentylacją dla Hali Raben w Robakowie
 • Projekt budowlano-wykonawczy elektryczny sterowania wentylacją dla Hali Panattoni w Psarach
 • Prefabrykacja rozdzielnic dla Hali Raben w Robakowie
 • Prefabrykacja rozdzielnic dla Hali i biur w Łodzi

 • Zaprojektowanie i wykonanie nowych układów kontroli wadliwych paczek papierosów wraz  oprogramowaniem sterowników PLC i integracją z systemem nadrzędnym (4 układy)
 • Modyfikacja programów istniejących sterowników PLC dla wywrotnic tytoniu
 • Wymiana miernika wilgotności i integracja nowego z systemem nadrzędnym

 • Projekty elektryczne oświetlenia i gniazd dla biur podróży Rainbow w centrach handlowych
 • Pomiary elektryczne oświetlenia i gniazd dla biur podróży Rainbow w centrach handlowych
 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania urządzeniami dla branży medycznej w strefie wybuchowej EX
 • Projekty elektryczne różne

 • Układy kontroli produkcji POKA-YOKE
 • Prace serwisowe

 • Zaprojektowanie i wykonanie system sterowania oświetleniem i urządzeniami obiektowymi w audytoriach E5, E6 na wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej wraz z oprogramowaniem sterownika PLC i systemu wizualizacji dla wykładowcy

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli temperatury w halach magazynowych
 • Przeglądy serwisowe
 • Kalibracje czujników i przetworników temperatury

 • Projekt elektryczny i AKPiA stacji uzdatniania wody w Sieradzu
 • Projekt elektryczny i AKPiA stacji uzdatniania wody w Łęczycy

 • Prefabrykacja 4 rozdzielnic spełniających normy kompatybilności elektromagnetycznej EMC

 • Projekt wykonawczy automatyki sterowania wentylacja w sprężarkowni

 • Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnic zasilających i sterujących transporterami

 • Przełożenie projektu w wersji papierowej z zakresu AKPiA do wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych

 • Projekty elektryczne oświetlenia i gniazd dla sklepów odzieżowych Recman w centrach handlowych

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu automatycznego sterowania pompami obiegowym

 • Zaprojektowanie i wykonanie nowego sterowania dla maszyn pakujących wraz  oprogramowaniem sterowników PLC i paneli operatorskich

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu wizyjnego dla stacji nawijania cewek

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu wizyjnego do kontroli kodów

 • Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu inteligentnego domu dla odbiorcy prywatnego w Justynowie wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i prefabrykacją rozdzielnic

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu wizyjnego

 • Wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania wirówek dla odwadniania osadu

 • Projekt wykonawczy systemu automatyki BMS dla hali logistycznej

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania 2 silnikami krokowymi wraz z wizualizacja

 • Modyfikacja sterowania układem SZR dla zasilania szpitala

 • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania układów sterylizacji

 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania węzła cieplnego dla osiedla mieszkaniowego wraz z prefabrykacją rozdzielnicy, oprogramowaniem sterownika PLC, panela operatorskiego i wykonaniem okablowania