Pomiary elektryczne – Intprojekt Łódź

Pomiary elektryczne Łódź

Pomiary instalacji elektrycznych

Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących pomiarów elektrycznych:

  • pomiary rezystancji izolacji
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary urządzeń różnicowo-prądowych (pomiary zerowania)
  • pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego
  • sprawdzenie działania wyłączników ppoż
  • sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Posiadamy profesjonalne mierniki firmy SONEL, których kalibrację wykonujemy raz w roku.

Na każdy pomiar wykonujemy osobny protokół.

Pomiary instalacji elektrycznej

Firma Intprojekt oferuje kompleksowe usługi zakresu przygotowywania projektów elektrycznych dotyczących sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Oferta firmy obejmuje również pomiary elektryczne, takie jak pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji oraz pomiar wyłączników różnicowoprądowych.

Pomiar impedancji pętli zwarcia

Zgodnie z prawem, każda instalacja elektryczna powinna posiadać skuteczną ochronę przed porażeniem. Powinna ona gwarantować bezpieczeństwo zarówno użytkownikowi instalacji, jak i samemu rządzeniu, które może zostać uszkodzone podczas zwarcia.

Pomiar impedancji pętli zwarcia pozwala określić skuteczność zabezpieczeń nadprądowych w obwodzie elektrycznym. Dzięki niemu można stwierdzić, czy wyłącznik zasilania zadziała w odpowiednim czasie, jeśli w układzie dojdzie do zwarcia.

Maksymalne czasy wyłączania zasilania dotyczą obwodów odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 63A oraz obwodów z odbiornikami zainstalowanymi na stałe o prądzie znamionowym ≤ 32 A.

Pomiar rezystancji izolacji

Kolejnym ważnym pomiarem, który pozwoli określić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej jest pomiar rezystancji izolacji. Wykonuje się go przy określonym poziomie napięcia probierczego, które jest bezpośrednio przykładane do badanego obiektu. Celem działanie jest pomiar prądu oraz obliczenie rezystancji izolacji, czyli poziomu określającego przewodność prądu.

Pomiar rezystancji izolacji dokonywany jest między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a uziemionymi przewodem ochronnym. Minimalna wartość rezystancji powinna utrzymywać się na poziomie powyżej 1 MΩ – tak jak dla napięcia 500 V DC.

Warto zaznaczyć, że pomiar rezystancji izolacji warto przeprowadzić w wielu różnych miejscach, w zależności od stopnia złożoności produktu elektrycznego.

R

Realizacje